۷ عادت صبحگاهی که شما را تبدیل به سوپرمن می‌کند

چه می‌شود سوپرمن خودتان باشید؟ منظورمان این نیست که صبح‌ها به سرعت برق و باد وارد حمام شوید و کامل و مرتب آماده شروع روزتان باشید، نه. در مورد احساس قدرت فکر کنید! این ۷ عادت صبحگاهی را به مدت یک هفته امتحان کنید و برای رسیدن به شگفت‌انگیزترین نتیجه آماده باشید. ادامه متن