همه روش‌های پایین آوردن تب در خانه

در زمستان که سرماخوردگی و آنفولانزا به اوج خود می‌رسد، خیلی از ماها با تب و لرز دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. همان زمانی که احساس می‌کنیم بدنمان در حال سوختن یا گُرگرفتن است، دهانمان خشک شده، به لرز افتاده‌ایم و عرق می‌کنیم، نبضمان تندتر می‌زند و نفسمان تنگ شده است، درحقیقت داریم تب را تجربه می‌کنیم.ادامه متن