چشمه آب گرم ازرود

آبگرم ازرود بابل که از آن به نام آب معدنی آرزو نیز یاد می کنند، در روستای اری در بخش بند پی شرقی و سی و سه کیلومتری جنوب شرقی بابل در میان یک دره زیبای جنگلی و در مجاورت رودخانه واقع شده است و مجموعه ای طبیعی و بی نظیر را به گردشگران عرضه می نماید.ادامه متن